Leaders
Aleksey Mokrov
Tolyatti, RU
Aleksey Osipenko
Moskou, RU
Vsevolod Serebryanyy
Moskva, RU
Followers
Larisa Ilina
Moscow, RU
Anastasia Okhapkina
Moskva, RU
Mary Podolskaya
Moscow, RU
Michal Rozenwald
Moskou, IL
Darya Logunova
Moskva, RU