Zouk Glow Party @ Moscow / 24 October / OPENZOUK
10/24/15 - 10/25/15, Москва

Newcomer ДнД

FINAL / ФИНАЛ
BibNamesPlacement
121
Mladen Yechmenitsa - Valentina Samsonova
1
113
Vladimir Vysokomornyy - Nadezhda Gazetova
2
107
Yevgeniy Ganimar - Yelena Popova
3
127
Denis Shernikov - Tatyana Vorobyeva
4
111
Daniil Drizhuk - Svetlana Kuzmina
5

Novice ДнД

Финал
BibNamesPlacement
103
Anton Kolomin - Valeriya Ponkina
1
125
Yerlan Azhibayev - Gulnara Yudintseva
2
117
Sergey Lobanov - Mariya Tereshkina
3
129
******* ******* - Kseniya Semenikhina
4
105
Aleksey Degtyar - Liliya Nevmyanova
5