KIWI fest 2015
5/1/15 - 5/3/15, Kiev, Ukraine

Strictly Novice

Finals
BibNamesPlacement
171
Tommaso Piemontese - Olga Ruban
1
135
Zoltan Szkuban - Eszter Oroszi
2
175
Dmitry Pilutik - Alesya Kovaleva
3
195
******* ******* - ******* *******
4
125
Olivier Raynal - Maria Bileychik
5
109
Vladislav Kravchuk - Natalya Kravchuk
6
197
Igor Nebesnyy - Aleona Siehan
7
131
Jakub Jagodzinski - Viktoriya Grakova
8
139
Gerald Imbratta - Svetlana Sukhushina
9
147
Maksim Zaychenko - Galina Bulanko
10