Swing & Snow 2018
2/1/18 - 2/5/18, Saint-Petersburg, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Finals
BibNamesPlacement
225
Aleksandr Zaremba - ******* *******
1
333
Aleksandr Andreyev - Viktoriya Druzhinina
2
307
Aleksey Tenyuta - Mariya Khmelinina
3
255
Stanislav Tikhonovskiy - Yevgeniya Petrenko
4
141
Dmitriy Osipov - Yulia Matveeva
5
271
Andrey Britov - Aleksandra Ananina
6
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
Prelims - followers
BibNamesPlacement
326
Irina Romanova
7
304
Alena Bakhteyeva
8
464
Natalya Ulanova
9-15
340
Yelena Bobkova
9-15
204
Sofiya Kotelnikova
9-15
476
Yekaterina Tikhomirova
9-15
400
Anna Savenkova
9-15
370
Darya Chinskaya
9-15
318
Anastasia Nikolaeva
9-15