Pacific Motion 2017
7/27/17 - 7/30/17, Vladivostok, Russia

Зук ДнД Открытая номинация

финал
BibNamesPlacement
101
Pavel Tsirulnik - Yelena Omrokova
1
157
Andrey Yarosh - Alla Shcherbina
2
125
George Krasilnikov - Mariya Dvornikova
3
141
Sergey Golubtsov - Irina Shkuratova
4
151
Sergey Balkin - Anastasiya Shelukhova
5
13
Aleksey Belikov - Olga Sokolova
6
117
Mikhail Ryzhachenko - Yuliya Faydulina
7
отбор - leaders
BibNamesPlacement
123
Andrey Bravnik
8-9
105
Igor Veselok
8-9
103
Yevgeniy Proskurin
10-11
143
Yevgeniy Fedorov
10-11
137
Igor Bakshin
12-13
133
Sergey Vishnevskiy
12-13
отбор - followers
BibNamesPlacement
140
Ada Voloshina
8-12
170
******* *******
8-12
112
Mariya Zorina
8-12
118
Yuliya Mishchenko
8-12
178
******* *******
8-12
166
Aleksandra Dolbilova
13-14
150
Natalya Guseva
13-14