Saint Petersburg WCS Nights 2017
7/13/17 - 7/16/17, Saint Petersburg, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Finals
BibNamesPlacement
123
Andrey Petrik - Ekaterina Kulikova
1
159
Pavel Lobanov - Aleksandra Kazakova
2
141
Denis Balakin - Anastasiya Zimakova
3
251
Theo Nerdal - Tatyana Samarina
4
207
Rodrigo Millan - Irina Gerasimova
5
113
Stanislav Aslamazov - Mariya Khmelinina
6
183
******* ******* - Irina Romanova
7
235
Iliia Tigin - Tatiana Panushkina
8
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
249
Andrey Bogdanov
9
119
Stanislav Tikhonovskiy
10-12
233
Dmitriy Melnikov
10-12
265
Dmitriy Veselov
10-12
257
Julien Muhl
13
181
Aleksei Mitrofanov
14
Prelims - followers
BibNamesPlacement
320
Anastasiya Demina
9-12
224
Alena Bakhteyeva
9-12
296
Marina Shcherbakova
9-12
314
Kristina Tertyshnikova
9-12
308
Sofiya Kotelnikova
13
124
Natalya Ulanova
14
222
Svetlana Peskova
15
250
Mariya Danilina
16