Leaders
Vladimir Buldakov
Yekaterinburg, RU
Artem Gulyayev
Yekaterinburg, RU
Dmitriy Yegorov
Cheboksary, RU
Vyacheslav Kisel
Kazan, RU
Aleksandr Osminin
Yekaterinburg, RU
Artem Sokolov
Yekaterinburg, RU
Followers
Olesya Sharomova
Zelenograd, RU
Lyudmila Amelchenko
Moskva, RU
Liliya Anchutina
Yekaterinburg, RU
Yuliya Astashova
Yekatebrinburg, RU
Kseniya Gaponova
Yekaterinburg, RU
Oksana Zlenko
Novosibirsk, RU
Marina Ignatova
Sankt-Peterburg, RU
Yelena Kuznetsova
Pushkino, RU
Kseniya Polukhina
Yekaterinburg, RU
Yekaterina Redkina
Cheboksary, RU
Anna Ryakina
Yekaterinburg, RU
Galina Sofronova
Yekaterinburg, RU
Anastasiya Sulemova
Moskva, RU
Anastasiya Chernova
Sankt-Peterburg, RU
Yekaterina Chigvintseva
Yekaterinburg, RU
Natalya Shingareva
Yekaterinburg, RU