Shooba Dooba Swing 2017
1/2/17 - 1/4/17, Moscow, Russia

Newcomer Jack n' Jill

Finals
BibNamesPlacement
227
Aleksey Artemyev - Ekaterina Emelina
1
165
Petr Zobkov - ******* *******
2
225
Ramil Abdullin - Yevgeniya Karachentsova
3
255
******* ******* - Nadya Kamenskaya
4
193
Maksim Zelenkin - Olga Selekhova
5
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
171
Sergey Tsibulskiy
6
195
Grigor Emin
7
223
Igor Makeyev
8
207
Konstantin Glady
9-10
199
Sergey Yefremov
9-10
Prelims - followers
BibNamesPlacement
142
Anna Balakina
6
140
Yelena Yakovleva
7
312
Sofya Kuzmitskaya
8
314
Marina Gurkova
9
256
Olga Purdilova
10-14
222
Rufina Sedova
10-14
294
Natalya Vysotskaya
10-14
302
Alina Mukhutdinova
10-14
232
******* *******
10-14