Loading...
Leaders
Dmitri Faizulin
Moscow, RU
Andrey Antonov
Yekaterinburg, RU
Ruslan Akhmedgariyev
Tomsk, RU
Artem Vilkov
Novosibirsk, RU
Andrey Kuznetsov
Yekaterinburg, RU
Followers
Kseniya Glazyrina
Yekaterinburg, RU
Jess Komissarova
Nizhniy Novgorod, RU
Anna Loshchakova
Moskva, RU
Yelena Smagina
Novosibirsk, RU
Yelena Chentayeva
Novosibirsk, RU