Spring Zouk Fest 2020
3/6/20 - 3/9/20, Казань

Newcomers JnJ

Final Newcomer
BibNamesPlacement
115
Aleksey Solovey - Yelena Korneyeva
1
185
Alexey Kuybyshev - Emilia Baimuhametova
2
125
Anton Korelin - Anastasia Ermysheva
3
133
Maksim Tolmachev - Dina Timerkayeva
4
175
George Bochkarev - Svetlana Silantyeva
5
Prelim Newcomer - leaders
BibNamesPlacement
Prelim Newcomer - followers
BibNamesPlacement
162
Gulnaz Sayakhova
6
200
Aygul Rayanova
7-8
208
Natalya Paskannaya
7-8
164
Yekaterina Zavyalova
9
124
Tatyana Yakush
10