Westie Fest 2016
11/3/16 - 11/6/16, Moscow, Russia

Newcomer Jack-N-Jill

Finals
BibNamesPlacement
243
Vladimir Pogorelov - Yuliya Smirnova
1
169
Stanislav Kostenko - Anastasia Gordienko
2
251
******* ******* - Natalia Aksenova
3
117
Vadim Malyutin - Yelizaveta Suvorova
4
101
Dmitriy Petrov - Anna Yefimenkova
5
237
Nikolay Kuznetsov - Mariya Sibileva
6
183
Aleksandr Sytov - Polina Dolmatova
7
199
Nikita Malovichko - Natalia Kuzmicheva
8
269
Sergey Obedov - Irena Kutrayte
9
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
145
Evgeny Rostovtsev
10
279
Valeriy Lazeyev
11
275
Ramil Abdullin
12
297
Andrey Baranov
13-14
229
Yevgeniy Nazarenko
13-14
177
Aleksandr Chupryn
15-16
263
Yegor Klyuchantsev
15-16
Prelims - followers
BibNamesPlacement
454
Alina Mustayeva
10-15
212
Ludmila Amelchenko
10-15
442
Polina Efimovich
10-15
318
Anna Lobanova
10-15
372
Anastasiya Sarkeyeva
10-15
326
Olga Melnikova
10-15
384
Tatyana Lyashenko
16
366
Vita Kupina
17-20
336
Irina Shishkina
17-20
286
Natalya Matyunina
17-20
172
Tatyana Zotova
17-20