Russian championship in Siberia 2016
5/1/16 - 5/2/16, Novosibirsk, Russia

Newcomer Jack-N-Jill

Finals
BibNamesPlacement
151
Andrey Zinkevich - Yelena Sviridovich
1
103
Aleksandr Trofimov - Yelena Yavina
2
111
Andrey Shevelev - Anna Zarukina
3
157
Vitaliy Semyanov - Tatyana Zabolotskaya
4
101
Nikolay Zarukin - Svetlana Ivanova
5
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
105
Dmitriy Kosykh
6
109
Roman Babkin
7
107
Andrey Misyurov
8
155
Denis Agafonov
9
Prelims - followers
BibNamesPlacement
116
Anastasiya Semeykina
6
106
Anastasiya Popova
7
114
Natalya Meshcheryakova
8-9
162
Liliya Posazhennikova
8-9
104
Marina Danilova
10-14
126
Mariya Ignatyeva
10-14
166
Olga Balobanova
10-14