Russian Zouk Congress 2016
8/11/16 - 8/15/16, Russia,St. Petersburg

Jack'n'Jill Newcomer

Newcomer Final
BibNamesPlacement
111
Andrey Misyurov - Mila Borisova
1
117
Anatoliy Baykov - Anna Zaytseva
2
139
Igor Yakovenko - Elena Pyagay
3
159
Dmitry Bykov - Alexandra Glaverina
4
187
Andrey Zinkevich - Anna Medvedkina
5
151
Anton Zolotarev - Anna Zarukina
6
155
Igor Babkin - Mariya Dmitriyeva
7
193
Roman Babkin - Svetlana Ivanova
8
203
Nikolay Shamov - Mariya Koroleva
9
Newcomer Prelims - leaders
BibNamesPlacement
189
Stanislav Kopylov
10
179
Mikhail Yanenko
11
123
******* *******
12-13
147
Denis Diyev
12-13
205
Kai Dzhang
14
Newcomer Prelims - followers
BibNamesPlacement
192
Kseniya Polukhina
10
162
Oksana Smirnova
11-16
136
Yekaterina Molodtsova
11-16
224
Elena Ryzhova
11-16
248
Natalya Shingareva
11-16
202
Aleksandra Uvarova
11-16
174
Anastasiya Semeykina
11-16
200
Olesya Sharomova
17-19
142
Yelena Yavina
17-19
242
******* *******
17-19
160
Ekaterina Anufrieva
20
262
Olga Miroshkina
21-28
290
Dina Smaeva
21-28
220
Anna Rudakova
21-28
288
Katie Rees
21-28
138
Veronika Ryakhina
21-28
112
Olga Balobanova
21-28
176
Zhuchenya Ekaterina
21-28
232
Anna Medvedeva
21-28