Весеннее Обострение 2019
5/17/19 - 5/20/19, Москва, Россия

JnJ Звездочки (Newcomer)

Финал
BibNamesPlacement
111
Oleg Fomin - Tatyana Kachanova
1
149
Dmitriy Kalambet - Arina Fedorova
2
203
Igor Anisimov - Yuliya Orlova
3
135
Vladimir Andriyanov - Svetlana Zyryanova
4
147
Sergey Gizatullin - Yelena Mavrikidi
5
137
Vladimir Kolesnikov - Julia Petelina
6
141
Aleksandr Lokk - Olga Krysina
7
Отборочный - leaders
BibNamesPlacement
Отборочный - followers
BibNamesPlacement
112
Mariya Polyanskaya
8-10
180
Anna Devyataykina
8-10
128
Irena Kutrayte
8-10
176
Elena Povtoreyko
11-17
178
Tatyana Malevanets
11-17
140
Mariya Lunina
11-17
198
Marina Ligus
11-17
210
Marina Kolesnikova
11-17
148
Anastasiya Naydenova
11-17
160
Mariya Kuznetsova
11-17