Spring Zouk Fest 2016
3/6/16 - 3/6/16, Россия, Казань

Newcomer Jack-N-Jill

Finals
BibNamesPlacement
15
Vladimir Chastukhin - Valeriya Glukhova
1
41
Roman Trifonov - Darya Sholina
2
13
Anatoliy Baykov - Anna Natarova
3
39
Ilya Sergeyev - Mariya Abramova
4
17
Aleksandr Grigoryev - Kseniya Kiseleva
5
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
31
Ruslan Musyakaev
6
33
Anton Kuropatkin
7
Prelims - followers
BibNamesPlacement
32
Anastasiya Shchiriy
6-8
30
Polina Kuritsyna
6-8
12
Yekaterina Molodtsova
6-8