3rd Zouk-fest DV, May 2019
5/9/19 - 5/13/19, Vladivostok, Russia

Newcomer

Финал
BibNamesPlacement
31
Vasilii Shishkin - Olesya Vetrova
1
21
Oleg Gritskevich - Svetlana SaprygaRo
2
5
Yevgeniy Drogovoz - Nadezhda Koroleva
3
3
Denis Lykov - Aleksandra Konchatnaya
4
33
ALEKSEY Telyatnikov - Anna Kvaskova
5
39
Aleksey Lesnoy - Yekaterina Aleshchenko
6