Hustle Festival "Wild Spring"
3/5/16 - 3/8/16, Vladivostok, Russia

Е-класс

финал
BibNamesPlacement
15
Yevgeniy Sergeyev - Natalya Sergeyeva
1
19
Andrey Sazonov - Galina Protsenko
2
21
Boris Zaguzov - Alina Bulantseva
3
7
Yevgeniy Karandayev - Marina Serguntsova
4
39
Ruslan Davydov - Yekaterina Khabarova
5
отбор
BibNamesPlacement
17
Dmitriy Buzhenik - olesya topilskaya
6
25
Nikolay Fominov - Irina Glazyrina
7-8
37
Anton Voytov - Galina Koteneva
7-8