Boris Babintsev - Mariya Mikhaylyuk
Moskva, RU - Moskva, RU
Konstantin Grigoryev - Yuliya Konstantinova
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Aleksandr Dyachkovskiy - Asya Naumenko
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Andrey Yefimov - Alina Dragun
Moskva, RU - Moskva, RU
Dmitriy Zhakun - Oksana Demidova
Moskva, RU - Moskva, RU
Yuriy Ilich - Anna Petrenko
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Dmitriy Klimin - Aliya Salikhova
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Aleksey Lyubimtsev - Diana Idiatullina
Moskva, RU - Moskva, RU
Yuriy Mazhorin - Anna Alekhina
Saint Petersburg, RU - Saint Petersburg, RU
Andrey Mishunin - Anastasiya Mishunina
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Aleksandr Molotilin - Viktoriya Altukhova
Moskva, RU - Moskva, RU
Mikhail Ovchinnikov - Nadezhda Batyrshina
Moskva, RU - Moskva, RU
Anton Osipov - Yelena Osipova
Moskva, RU - Moskva, RU
Aleksey Platonovich - Lidiya Ismailova
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Mikhail Putilin - Ilona Bozhe
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg , RU
Kirill Sablukov - Anzhela Sablukova
Moskva, RU - Moskva, RU
Aleksey Savin - Anastasiya Ilina
Moskva, RU - Moskva, RU
Dmitriy Samokish - Sofya Vakhnina
Moskva, RU - Moskva, RU
Kirill Safronov - Olga Ogmrtsyan
Yekaterinburg, RU - Moskva, RU
Ivan Serenko - Varvara Dmitriyeva
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Aleksandr Terekhin - Mariya Polyakova
Moskva, RU - Moskva, RU
Vadim Tsyrulnikov - Linda Dekhkanbayeva
Moskva, RU - Sankt-Peterburg, RU
Mikhail Shalakin - Karina Shanina
Moskva, RU - Moskva, RU