Swing & Snow 2019
1/31/19 - 2/4/19, Saint-Petersburg, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Final
BibNamesPlacement
397
Aleksey Rudnev - Tatyana Starostina
1
189
Aleksey Larionov - Daria Ivanova
2
423
Dmitriy Kudlay - Yekaterina Piir
3
411
Aleksandr Dolgikh - Eva Dage
4
335
Vitaliy Ryndin - Natalya Ponpa
5
343
Oskars Abuhovs - Vivian Morad
6
299
Mikhail Borisov - Mariya Borisova
7
351
Alon Aviani - Yelena Bobkova
8
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
323
Evaldas Miliauskas
9
317
Andrey Grabezhnoy
10
319
Vitaliy Chistyakov
11-13
239
Pavel Belyayev
11-13
233
Vladimir Firsanov
11-13
Prelims - followers
BibNamesPlacement
392
Nina Ryndina
9-10
410
Ilga Rucevska
9-10
526
******* *******
11-12
418
Hadar Shkolnik
11-12
458
Olena Perepolkina
13-14
340
Kati Hannikainen
13-14