Stimul Summer 2015
7/18/15 - 7/19/15, Москва, Россия

Knockout Jack n' Jill

Финал-нокаут
BibNamesPlacement
133
Dmitriy Shcherbakov - Mariya Sorokina
1
109
Dmitry Ustinin - Maria Slivenko
2
113
Aleksey Abramov - Yekaterina Shafeyeva
3
103
Konstantin Puchkov - Мarina Shenayeva
4
Отборочный Тур - leaders
BibNamesPlacement
111
Aleksandr Tarasov
5
115
Aleksandr Shepilov
6-8
105
Denis Matveyev
6-8
107
Aleksey Korovin
6-8
Отборочный Тур - followers
BibNamesPlacement
122
Anna Fedorova
5-6
116
Olga Sobur
5-6
128
Irina Ignatova
7-9
114
Yelena Peskova
7-9
118
Marina Karaseva
7-9