Nizhny Zouk Fest 2018
6/9/18 - 6/12/18, Nizhny Novgorod, Russia

Jack and Jill newcomers

Финал
BibNamesPlacement
121
Nikita Zakharov - Svetlana Lyutina
1
129
Alexey Korolev - Anastasia Demidova
2
109
Alexander Yakubenko - Yuliya Panfilushkina
3
111
Eugeniy Terentiev - Yelena Yevsikova
4
119
Nikolay Packin - Olga Polyanskaya
5
Полуфинал - leaders
BibNamesPlacement
Полуфинал - followers
BibNamesPlacement
116
Olga Krutova
6
118
Lyubov Podgornova
7-12
142
Anastasia Lipina
7-12
104
Olga Kanevskaya
7-12
152
Yuliya Ososhnova
7-12
150
Yelena Moryakhina
7-12
114
Tatyana Pechenkina
7-12