Kamacho & Joanna / Dj Kakah в Чебоксарах
8/1/15 - 8/3/15, Чебоксары

Jack & Jill Newcomers

Finals
BibNamesPlacement
133
Nikolay Ulisov - Yelizaveta Klimenko
1
127
Denis Shernikov - Natalya Aldokhina
2
131
Dmitriy Kalashnikov - Mariya Tereshkina
3
129
Yuriy Ivancha - Valentina Shtele
4
119
Konstantin Alekseyev - Yuliya Zhuravleva
5

Jack & Jill Novice

Final
BibNamesPlacement
117
Aleksandr Kudryashov - Polina Kudryashova
1
121
Pavel Akhmetov - Polina Kudryashova
2
107
Mikhail Ponkin - Aida Gusmanova
3
113
Maksim Terekhin - Valeriya Ponkina
4
105
Andrey Lapin - Olga Likina
5
125
Dmitriy Kovalev - Yelena Zaytseva
6