Pacific Motion 2015
7/24/15 - 7/26/15, Vladivostok, Russia

Hustle JnJ Open

финал Hustle JnJ
BibNamesPlacement
111
Sergey Smagin - Olga Sokolova
1
119
Anton Dikanskiy - Anna Kopeykina
2
149
Yevgeniy Rudnev - Yelena Omrokova
3
143
Aleksandr Danilov - Svetlana Antonchenko
4
133
Sergey Kolpikov - Alla Shcherbina
5
159
Denis Kuznetsov - Yelena Fedorenko
6

WCS JnJ Open

финал
BibNamesPlacement
113
Alexey Kochev - Olga Sokolova
1
153
Sergey Kiselev - Alla Shcherbina
2
109
Sergey Golubtsov - Diana Dyachuk
3
149
Yevgeniy Rudnev - Svetlana Kocheva
4
103
Nikolay Voronoy - Yelena Fedorenko
5

Show

финал
BibNamesPlacement
121
Dmitriy Romanov - Anastasiya Sergeyeva
1
111
Sergey Smagin - Olga Sokolova
2
139
Aleksey Yashchenko - Anna Boginskaya
3

Crossover Strictly

финал
BibNamesPlacement
151
Aleksey Kiselev - ******* *******
1
129
Aleksandr Nosov - Lyudmila Naumenko
2
133
Sergey Kolpikov - Olga Labanova
3
125
Andrey Yarosh - Anna Ditiateva
4
155
Aleksey Shugaley - Alla Shcherbina
5
149
Yevgeniy Rudnev - Yelena Fedorenko
6
115
George Krasilnikov - Yelena Omrokova
7
109
Sergey Golubtsov - Anna Bokova
8