Russian Zouk Congress and Championship 2018
8/9/18 - 8/13/18, Russia, St.Petersburg

Jack'n'Jill Newcomer

Final
BibNamesPlacement
183
Nikita Gornushkin - Anna Cherneykina
1
159
Aleksey Afonin - Nelly Zagora
2
181
Ildar Ishalin - Yevgeniya Polovnikova
3
171
Evgeniy Dementev - Kseniya Alentyeva
4
153
Murad Iliasov - Kseniya Bezrukova
5
Prelims - leaders
BibNamesPlacement
117
Mikhail Riyaka
6
Prelims - followers
BibNamesPlacement
121
Jenny Sjoberg
6-7
224
Rotem Lavi
6-7
188
Marina Pirozhnikova
8-10
212
Polina Pavlova
8-10
192
Anastasiya Kravchenko
8-10
202
Polina Serbat
11-20
198
Lyudmila Vaulina
11-20
131
Anastasiya Kukushkina
11-20
136
Tishchenko Natalya
11-20
166
******* *******
11-20
114
Mariya Ivliva
11-20
178
Aleksandra Leshchenko
11-20
142
Valeriya Merzlyakova
11-20
208
Alena Ivanova
11-20
204
Nadezhda Yermakova
11-20