Минский WCS-фест 2014
2/14/14 - 2/16/14, Minsk, Belarus

Ясь ды Яніна (JnJ Open)

Final
BibNamesPlacement
132
Raman Kuzmin - Nataliya Kane
1
100
Natalya Kravchuk - Anna Panova
2
128
Konstantin Baranov - Maria Bileychik
3
134
Gleb Prostakov - Natasha Dobryakova
4
108
Denis Dobriakov - Antonina Tyurina
5
122
Sergey Trashkov - Alesya Kovaleva
6
104
Yuriy Vyattser - Zhanna Romanova
7
126
Anton Medvedev - Irina Byshevskaya
8
112
Andrei Kasabutski - Valentyna Vasylieva
9
130
Vladimir Zimov - Tatyana Shinkina
10