Apriori Autumn Cup
11/17/17 - 11/19/17, Владивосток

Е класс

Couples (8)
LeaderCityFollowerCity
Igor BakshinVladivostokNatalya GusevaUssuriysk
Sergey BalkinVladivostokAnastasiya ShelukhovaVladivostok
Aleksandr BichevinVladivostokYuliya FaydulinaVladivostok
Sergey VishnevskiyVladivostokOlga RedkokashinaVladivostok
Vasiliy ZavoruyevVladivostokAnastasiya Shelekhova Ussuriysk
Denis LykovVladivostokElvira BraginaVladivostok
Petr NazarovVladivostokOlga LiseykoVladivostok
Yevgeniy ProskurinVladivostokOksana Bolshakova Vladivostok