Внутренний конкурс ТШ Мегаполис СПб 15.11.2014
11/15/14 - 11/15/14, Санкт-Петербург

ДнД beginners

Финал бег
BibNamesPlacement
29
Aleksey Aleksandrov - Yekaterina Tyurner
1
54
Artemiy Shandrikov - Kristina Voynalovich
2
30
Ilya Salatenkov - Olga Shvarts
3
46
Aleksey Stoyanov - Lyubov Torina
4
50
Yevgeniy Tissen - Lyubimaya Anastasiya
5
125
Dmitriy Panov - Olga Davydenko
6
106
Aleksandr Lvov - Anna Balakina
7
полуфинал ДНД бег - leaders
BibNamesPlacement
115
Pavel Lobanov
8-9
109
Aleksandr Baranov
8-9
119
Aleksey Shevelev
10-11
117
Igor Ryskov
10-11
полуфинал ДНД бег - followers
BibNamesPlacement
178
Tatyana Varentsova
8
156
Tatyana Khmeleva
9-12
166
Yelena Reykalo
9-12
82
Viktoriya Kopysova
9-12
176
Olga Selekhova
9-12
1/4 - leaders
BibNamesPlacement
111
Aleksandr Yegorov
12-13
175
Anatoliy Ignatyev
12-13
1/4 - followers
BibNamesPlacement
140
Mariya Bakulina
13
180
Irina Peunova
14-16
102
Yelena Kholoshenko
14-16
118
Nataliya Naumova
14-16