Russian championship in Siberia 2017
5/7/17 - 5/8/17, Novosibirsk, Russia

Newcomer Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
113
Vladislav Belov - Mariya Piskunova
1
135
Lev Verner - Olga Balobanova
2
127
Vasiliy Belokopytov - Tatyana Zabolotskaya
3
125
Konstantin Sinkin - Olga Zimenko
4

Novice Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
129
Vladimir Rallo - Yelena Chentayeva
1
109
Andrey Antonov - Anastasiya Volkova
2
115
Anatoliy Baykov - Yekaterina Vakhi
3
103
Ilya Dereshev - Elena Karakash
4
117
Mikhail Zdorik - Alina Mikityuk
5

Intermediate Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
106
Anna Kondryukova - Mikhail Ponkin
1
124
Yevgeniya Stetsenko - Pavel Dobrovolskiy
2
150
Veronika Emetc - Mikhail Ponkin
3
116
Gulnara Yudintseva - Ivan Bubnov
4
104
Yuliya Ivanova - Maksim Mikityuk
5