Ukrainian open 2017
9/15/17 - 9/17/17, Kiev, Ukraine

Strictly Novice

Finals
BibNamesPlacement
149
Aleksandr Pchelkin - Ekaterina Emelina
1
125
Tymur Porkuian - Anastasia Yeroshenko
2
105
Igor Nebesnyy - Veronika Makarevich
3
133
David Bonnet - Emmanuelle Bertrand
4
123
David Fichet - Mariya Zavadskaya
5
109
Santino Bonanno - Liudmyla Voinalovych
6
233
Donald Peters - Yuliya Gres
7