Old Town Swing
30/09/16 - 02/10/16, Tallinn, Estonia

Strictly Newcomer/Novice

Finals
BibNomePiazzamento
121
Dmitriy Vasilyev - Viktoriya Pigas
1
125
Popov Mikhail - Mariya Nardova
2
161
Andrei Kasabutski - Tatyana Bashilova
3
115
Guillaume Lecorps - Charline Grossard
4