Moscow Westie Fest 2019
01/11/19 - 04/11/19, Moscow, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Final
BibNomePiazzamento
307
Dmitriy Kudlay - Ekaterina Sakharova
1
203
Andrey Kuryatnikov - Elena Zaytseva
2
299
Rodion Reshetov - Lana Strekalina
3
217
Pavel Lipatov - Elena Povtoreyko
4
231
Dmitriy Kovalenkov - Anush Markaryan
5
187
Arseny Kharitonov - Natalya Ponpa
6
199
Yuriy Dyakonov - Julia Petrovicheva
7
161
Artem Tselovalnikov - Mika Petrova
8
Prelims - leaders
BibNomePiazzamento
301
Yuriy Ovodov
9
Prelims - followers
BibNomePiazzamento
370
Svetlana Kalenova
9-10
326
Svetlana Boychenko
9-10
248
Julia Kuznetsova
11
266
Maria Kazakova
12
358
******* *******
13
294
Alena Kulagina
14