Moscow Westie Fest 2018
01/11/18 - 04/11/18, Moscow, Russia

Jack'n'Jill Newcomer

Final
BibNomePiazzamento
257
Ilyas Galiev - Natalya Bas
1
261
Sergey Gizatullin - Asiia Kharitonova
2
277
Yan Ashenkampf - Yelena Mavrikidi
3
127
Kirill Karp - Olga Krysina
4
263
Innokentiy Shapovalov - Natalya Obrezkova
5
155
Viktor Kapralov - Anna Liokumovich
6
Prelims - leaders
BibNomePiazzamento
153
Mikhail Koygorodov
7
269
Vitaliy Petrov
8
Prelims - followers
BibNomePiazzamento
370
Veronika Kryuchkova
7
378
Sofiya Kotelnikova
8-9
300
Mariya Polyanskaya
8-9
276
Margarita Alumyan
10
374
Veronika Zaikina
11-12
216
Yelena Bobkova
11-12
212
Irina Chaplina
13