Ukrainian open 2017
15/09/17 - 17/09/17, Kiev, Ukraine

Strictly Novice

Finals
BibNomePiazzamento
149
Aleksandr Pchelkin - Yekaterina Yemelina
1
125
Tymur Porkuian - Anastasia Yeroshenko
2
105
Igor Nebesnyy - Veronika Makarevich
3
133
David Bonnet - Emmanuelle Bertrand
4
123
David Fichet - Mariya Zavadskaya
5
109
Santino Bonanno - Liudmyla Voinalovych
6
233
Donald Peters - Yuliya Gres
7