Aleksey Aleksandrov - Oksana Semenova
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Nikolay Dyachenko - Inna Nechayeva
Sankt-Peterburg, RU - Moskva, RU
Vitaliy Yermakov - Yevgeniya Nizhneva
Moscow, RU - Moskva, RU
Denis Kapitsa - Anastasiya Sharamko
Sankt-Peterburg, RU - Moscow, RU
Leonid Leonov - Yevgeniya Chichkanova
Moskva, RU - Moskva, RU
Fëdor Onishchenko - Deniza Gasanova
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Dmitriy Panov - Vitaliy Nazarenko
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Valeriy Pisarkov - Alina Snopova
Sankt-Peterburg, RU - Moskva, RU
Aleksandr Tagirov - Olga Zhuk
Moskva, RU - Sankt-Peterburg, RU
Lyubov Torina - Yuliya Kiriyenko
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU
Andrey Yuroyev - Irina Kozak
Sankt-Peterburg, RU - Sankt-Peterburg, RU