Old Town Swing
16. 9. 30 - 16. 10. 2, Tallinn, Estonia

Strictly Newcomer/Novice

Finals
BibNamesPlacement
121
Dmitriy Vasilyev - Viktoriya Pigas
1
125
Popov Mikhail - Mariya Nardova
2
161
Andrei Kasabutski - Tatyana Bashilova
3
115
Guillaume Lecorps - Charline Grossard
4