Танцевальный Weekend 2014
10/18/14 - 10/19/14, Санкт-Петербург

Е класс

Финал
BibNamesPlacement
83
Aleksey Kormashov - Kristina Markova
1
93
Yevgeniy Lavrenov - Zoya Novikova
2
59
Yuriy Kanyuka - Anastasiya Lukmanova
3
117
Dmitriy Panov - Olʹga Davydenko
4
71
Dmitriy Fedorenko - Mariya Smirnova
5
1/2 Финала
BibNamesPlacement
75
Nikolay Melʹnikov - Olʹga Kovalenko
6
153
Aleksandr Baranov - Yekaterina Fedorova
7-8
111
Olʹga Nalisina - Olʹga Nalisina
7-8
159
Aleksandr Zaremba - Anastasiya Postika
9-10
161
Dmitriy Shuplyakov - Olʹga Verevkina
9-10
1/4 Финала
BibNamesPlacement
189
Andrey Sholopin - Tatʹyana Khmeleva
11-13
777
Roman Botvinʹyev - Yuliya Drobotova
11-13
177
Aleksandr Yegorov - Mariya Druzhinina
11-13