Hustle festival "Velvet autumn"
10/23/15 - 10/25/15, Vladivostok

JnJ Open

финал
BibNamesPlacement
3
Sergey Kolpikov - Yelena Omrokova
1
7
Andrey Sazonov - Yelena Fedorenko
2
23
Georgiy Krasilʹnikov - Yevgeniya Mokina
3
19
Maksim Vetrov - Popova Polina
4
1
Dmitriy Samusenko - Gubanova Oksana
5
9
Igorʹ Shvedov - Anna Kopeykina
6

"Одна на всех"

финал
BibNamesPlacement
27
Aleksandr Danilov - Olʹga Dorokhova
1
15
Konstantin Glupov - Yevgeniya Mokina
2
3
Sergey Kolpikov - Anna Kopeykina
3
7
Andrey Sazonov - Svetlana Kozhemyachenko
4
9
Igorʹ Shvedov - Yelena Omrokova
5

Начинающие (Е-класс)

финал
BibNamesPlacement
3
Sergey Kolpikov - Yelena Omrokova
1
23
Georgiy Krasilʹnikov - Yelena Fedorenko
2
25
Yevgeniy Sergeyev - Yuliya Faydulina
3
31
Aleksey Mikhaylenko - Yelena Omelʹchenko
4
13
Anton Vasilenko - Gubanova Oksana
5