KIWI fest 2015
5/1/15 - 5/3/15, Kiev, Ukraine

Strictly Novice

Finals
BibNamesPlacement
171
Tommaso Piemontese - Olha Ruban
1
135
Zoltán Szkubán - Eszter Oroszi
2
175
Dmitry Pilutik - Alesya Kovaleva
3
195
Gabor Singer - Yevgeniya Tretʹyakova
4
125
Olivier Raynal - Mariya Bileychik
5
109
Vladislav Kravchuk - Natalʹya Kravchuk
6
197
Igorʹ Nebesnyy - Alena Segan
7
131
Jakub Jagodziński - Viktoriya Grakova
8
139
Gerald Imbratta - Svetlana Sukhushina
9
147
Maksim Zaychenko - Galina Bulanʹko
10