Russian championship in Siberia 2017
5/7/17 - 5/8/17, Novosibirsk, Russia

Newcomer Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
113
Vladislav Belov - Mariya Piskunova
1
135
Lev Verner - Olʹga Balobanova
2
127
Vasiliy Belokopytov - Tatʹyana Zabolotskaya
3
125
Konstantin Sinkin - Olʹga Zimenko
4

Novice Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
129
Vladimir Rallo - Yelena Chentayeva
1
109
Andrey Antonov - Anastasiya Volkova
2
115
Anatoliy Baykov - Katerina Vakhi
3
103
Ilʹya Dereshev - Yelena Smagina
4
117
Mikhail Zdorik - Alina Mikityuk
5

Intermediate Jack-N-Jill

Финал
BibNamesPlacement
106
Anna Kolodkina - Mikhail Ponʹkin
1
124
Yevgeniya Stetsenko - Pavel Dobrovolʹskiy
2
150
Veronika Emetc - Mikhail Ponʹkin
3
116
Gulʹnara Yudintseva - Ivan Bubnov
4
104
Yuliya Ivanova - Maksim Mikityuk
5